History

Mikael Järlestrand är 35 år gammal och har växt upp i Karlskrona men sedan 14 års ålder bor han numera i Malmö. Mikael började som trombonist, men efter kontakt med musikprofessor och sångpedagog Göte Strandsjö, lade Mikael om sin musikaliska bana och satsade på sången.

När Mikael var 20 år gammal började studierna vid Malmö Musikhögskola och efter examen 1990 har han arbetat som freelance inom sången.

Under dessa tio år har Mikael spelat in fem soloskivor varav en är på engelska. Den sjätte skivan kommer under år 2000 och är en produktion tillsammans med Lennart Jernestrand, musikprofil sedan 50 år i svensk kristenhet.

Det har även blivit en del utlandsturnéer förutom resorna i de nordiska länderna. Länder som USA, Filipinerna, Indien, Frankrike och England är några av de som Mikael sjungit i.

En mängd olika TV-framträdande har det också blivit, bl.a. TV1:s julaftonsprogram "Julens Sånger" som sändes fem år i rad coh de senaste årens tittar-succé "Minns du sången" för att nämna några.